1 דקות קריאה

ייפוי כוח מתמשך - החלופה לאפוטרופסות

כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שהוא עשוי להזדקק לו בעתיד או אם יקלע למצב סיעודי קשה, עקב תאונה או מחלה, והכל כאשר הוא לא היה כשיר לטפל בענייניו ולקבל החלטות בכוחות עצמו מכל סיבה שהיא.

בעבר היתה מוגשת ומתקבלת עבורו החלטה שיפוטית, בשם מינוי "אפוטרופוס".
תפקידו של האפוטרופוס הינו לטפל ולקבל החלטות כיצד לפעול בקשר לטיפול הרפואי ו\או החלטות שונות וגורליות על אופן הטיפול, באופן כמעט מוחלט.


לאחרונה, לאור קבלת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות  שונה ותוקן (תיקון 18) החוק בישראל, המחוקק הכיר בעובדה כי לא כל אדם ולא בכל מצב בו האדם "אינו כשיר" יש צורך במינוי אפוטרופס באופן מלא וגורף, אלא יש אפשרות לפתרון נוח, מהיר ונכון הרבה יותר.

בעקבות אותו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שנכנס לתוקף בתאריך 11/04/2017, בוטל הנוסח הקיים של ייפוי כח לפי חוק החולה.

יחד עם זאת כל הטפסים של ייפוי הכח לפי חוק זכויות החולה או יפויי הכח משולבים אשר נחתמו כדין לפני 10/04/2017 ישארו בתוקף למשך תקופת התוקף הקבועה בהם (5 או 10 שנים, לפי העניין).

כדי לפנות למיופה הכוח לשם קבלת הנחיות, יש ראשית לקבוע כי המטופל אינו כשיר להחליט לגבי הטיפול הרפואי הזקוק לו.

לגבי מטופל שהוא חולה הנוטה למות, נדרשת החלטה רפואית מנומקת ומתועדת של הרופא האחראי לפי הגדרתו בחוק

לגבי מטופל שאינו חולה הנוטה למות, הקביעה היא לפי התרשמותו המקצועית של המטפל, בשל מצבו הרפואי, הנפשי, השכלי, חוסר יכולת לתקשר, חוסר הכרה, או סיבה אחרת של המטופל.

כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח קודם, דעתו של המטופל ברגע שהוא כשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו.

אם בשעת הצורך לא ניתן במאמץ סביר לאתר את מיופה הכוח, או שמיופה הכוח חוזר בו מהסכמתו לשמש ככזה, ייחשב הדבר כאילו לא מונה מיופה כוח כלל.

במידה וגורם מסוים מערים קושי במימוש ייפוי הכוח (למשל גורם רפואי המסרב לקבל הנחיות ממיופה הכוח), ניתן לפנות לקבלת החלטה של הגורמים הבאים :

  • הממונה על תלונות הציבור במוסד הרפואי.
  • הממונה על יישום חוק זכויות החולה במוסד הרפואי.
  • הוועדה המוסדית מכוח חוק הנוטה למות.
  • היועץ המשפטי של המוסד הרפואי.
  • מנהל המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות.

חשוב לציין:

  • מיופה הכח לא רשאי לקבל החלטות יותר ממה שהחולה היה רשאי לקבל והחלטות האסורות ע"פ חוק.
  • אם למישהו עולה חשש כי מיופה הכוח פועל בניגוד עניינים ו\או פועל שלא לטובת המטופל ו\או פועל לא לפי ההנחיות שקיבל, יש וניתן להתריע בפני העובדות הסוציאליות במוסד בו מאושפז החולהאו בפני הוועדה לעניין חוק החולה הנוטה למות, המוסמכת לבטל את ייפוי הכח ולקבוע מהו הטיפול הראוי לחולה.

מעוניין למנות מיופה כח ? פנה אלינו עוד היום למימוש ההליך.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.