• בן יהודה 2, ירושלים, קומה 2 משרד 238-9 ישראל
  • סניף מרכז- רח' אבא הלל סילבר 12,בניין חוגי, רמת גן. מען למכתבים - ת.ד. 7175, ירושלים, מיקוד 9242801 main office-3 KING GOREG JERUSALEM , ISRAEL