• סניף ראשי - רח' המלך ג'ורג' 3, בניין הפעמון, ירושלים
  • סניף מרכז- רח' אבא הלל סילבר 12,בניין חוגי, רמת גן. מען למכתבים - ת.ד. 7175, ירושלים, מיקוד 9242801 main office-3 KING GOREG JERUSALEM , ISRAEL