1 דקות קריאה
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018.

בתאריך 1 לינואר 2019 נכנס לתוקפו חוק לצמצום השימוש במזומן.
מה בעצם אומר החוק בקצרה:

1. כל עסקה שמתבצעת בין קונה לעוסק (ע.מ. או חברה) לא ניתן יהיה לשלם סכום של יותר מ 11000 ש"ח או עד 10% מגובה העסקה (הנמוך מבניהם) במזומן. 
לדוגמא : קניה בסך של 30,000 ש"ח  (ע"פ חשבונית) - מקסימום 3000 ש"ח במזומן.
קניה בסך 300,000 ש"ח מקסימום 11000 ש"ח. 

2. עסקה בין אנשים פרטיים (לא עוסק) מקסימום תשלום במזומנים של 50,000 ש"ח או 10% מסכום העסקה במזומן (הנמוך מבניהם).

3. תשלום שכר עבודה או מתן תרומה, יוגבל לפי הכללים האמורים לעיל.

הערות: 
א. ההגבלות האמורות לא חלות על תשלום במזומן בין קרובי משפחה (בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה)
ב. בשלוש השנים הראשונות לחוק (עד ינואר 2022), ההגבלות האמורות לא יחולו על עסקאות עם תושבי השטחים.

ג. עסקה בה צד אחד הוא תייר (חוץ) עד לסכום של 55,000 ש"ח.


4. בחוק גם נקבעו כללים הנוגעים להמחאות (שקים):


א.  יש חובה לרשום את שם המוטב על גבי השק. החובה תחול הן על נותן השק והן על המקבל.

ב. עוסק , איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק (לא ניתן לתת /לקבל שיק פתוח או שיק ללא פרטי המסב) בכל סכום שיק .

ג. מי שאינו עוסק, איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק כאשר סכום השיק מעל 5,000 ש"ח.

ד. הבנק  לא יפרע שיק בלי ששם הנפרע נקוב בו (שיק פתוח), או שיק מוסב מעל 10,000 ש"ח אם  הוסב יותר מפעם אחת (לא לגוף פיננסי כגון צ'ינג או בנק), וכן אם לא נקובים בו שמות המסב והנסוב ומספר זהות המסב (סעיף זה ייכנס לתוקף ב-1.07.19)


5. עסקות נדל"ן - דיווח מוגבר, הרוכש ידווח מהו מקור הכסף לרכישה.


6. מתאריך 1.1.2020, שר האוצר (אישור שר המשפטים ונגיד בנק ישראל וועדת חוקה), יכול להפחית את הסכומים כך שבמקום 11,000 ש"ח, הסכום יופחת ל-6,000 ש"ח, ובמקום 50,000 ש"ח, יופחת לסכום של 15,000 ש"ח (למעט עסקה לקניית רכב) כלומר הפחתה הדרגתית של השימוש במזומן.


הערה: כל שימוש במידע או הסתמכות עליו הינו באחריות המשתמש בלבד, יש לעיין בהוראות החוק או לקבל יעוץ אישי.

תשובה העברה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.