1 דקות קריאה

בשורה שמחה לחייבים בהוצאה לפועל!!!


בעבר, ניתן היה לקבל הפטר מחובות רק במסגרת הליכי פשיטת רגל.

בשנת 2015 נכנס לתוקף חוק המאפשר לקבל הפטר גם במסגרת הליכי הוצאה לפועל (בתנאים מסוימים).


בחודש מרץ 2018 אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ונכנס לתוקף תיקון מס' 57 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון זה כולל חמישה נושאים עיקריים המרחיבים את אפשרויות של החייבים,  ומקלים על התנאים לקבלת הפטר ובעצם למחוק את החובות: 


1. שיקול דעת רחב לרשם ההוצאה לפועל, אשר יוכל לבחון את תנאי הסף לכניסה למסלול ההפטר, ע"י בחינה של נכסי החייב והאם הם בעלי ערך או האם הם ניתנים לעיקול או מימוש, בעצם הרשם מוסמך לחשב את עלות מימוש הנכס (כולל שכ"ט, אגרות, רישומים וכו'), האם תהא תועלת לנושים במימוש הנכס, ולכן יתכן ובמקרים מסוימים ינתן הפטר גם לחייב בעל נכסים. 


2. ריכוך התנאי בעניין עמידת החייב בצו התשלומים שניקבע לו, כעת די יהיה בכך שהחייב שילם לפחות מחצית מהתשלומים במהלך 3 השנים שקדמו לבקשה. (כמובן החייב ישלים את הפיגורים עד למתן ההפטר), כמו כן הרשם  מוסמך, לתת הפטר במקרים מיוחדים וחריגים גם למי שלא עמד בהסדר התשלומים אפילו בתנאים מקלים יותר.


3. תנאי הסף לכניסה להליך, שהיה מוגבל לחובות שאינם עולים על 800,000 ₪  הוגדל משמעותית וכעת גם מי שהחוב שלו מגיע ל-2,000,000 ₪ יוכל להנות מההליך (בתנאי שקרן החובות לא עולה על 400,000 ש"ח) .


4. הוארך תוקף מתן ההפטרים עד לחודש ספטמבר 2019.


5. רשמי ההוצאה לפועל הוסמכו גם להוביל הסדר חוב מוסכם בין החייב לנושים, כולל במקרים בהם החייב אינו זכאי להפטר מלא.


בעל חובות , מעוניין לבדוק הפשרות להפטר ? פנה אלינו עוד היום למימוש ההליך.


ניתן לעיין בנוסח התיקון לחוק, כפי שפורסם על ידי המחוקק בספר החוקים:

http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_491463.pdf

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.