נוטריון

נוטריון מוסמך לבצע את 10 הפעולות הבאות:

1. לבצע אימות חתימה (נוטריוני) על גבי כל מסמך.

2. לאשר כי החתום על מסמך, בשמו של אדם אחר, מחזיק בייפוי הכוח לעשות כן.

3. לאשר כי העתק של מסמך הינו העתק מדוייק ונכון.

4. לאשר כי תרגומו של מסמך הינו תרגום מדוייק ונכון .

5. לקבל תצהיר ולאשרו.

6. לאשר כי האדם נמצא בין החיים.

7. לאשר כי רשימת מצאי נכונה.

8. לבצע עריכה של העדה של מסמך סחיר.

9. לערוך מסמך כאשר עריכתו דרושה או מותרת בחוק על ידי נוטריון (כגון צוואה).

10. שימוש בסמכות הנוטריון על פי כל חוק אחר (לאחר קבלת אישור אפוסטיל ע"פ צורך)