דיני עבודה

•  ייצוג מעסיקים באופן שוטף.

•  ייצוג עובדים בקבלת זכויות.

•  יעוץ בנושא פנסיה ופיצויים (יועץ חיצוני).