1 דקות קריאה

חוק שכירות הוגנת

החידושים :


נקבעו 9 סעיפים מרכזיים:

1.  החוק לא יחול על דירות לנופש, מעונות סטודנטים, דירות יוקרה, בין קרובי משפחה, בין אם מדובר בשכירות לתקופה קצרה או לתקופה ארוכה.

2. חוזה השכירות יעשה בכתב (דרישת הכתב) יחתם ע"י שני הצדדים וימסר לכל צד. החוזה יכלול א. פרטי הצדדים. ב. תיאור ומיקום הדירה. ג. תקופת השכירות. ד. סכום השכירות. ה. ציון הפגמים בדירה ככל וישנם.
שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות, חוזה שכירות מצוי, הוראותיו יחולו במידה ולא נחתם חוזה.

3. המשכיר מחויב למסור את הדירה כשהיא ראויה למגורים(בתוספת לחוק נקבעו מהן התנאים הבסיסים).

4. סעיף הקובע כללים בתיקון פגמים.

5. סעיף הקובע כללים בתיקון פגמים.
על סעיפים 4 ו-5 ניתן להתנות תנאים ספציפיים אחרים בחוזה, לכן בשינוי בחוזה הפרטני אין הסעיפים מחייבים.

6. הגבלת גובה סכום הבטוחות הנדרשות, ומהם התנאים למימושן.

7. סעיף העוסק בהתאמת המושכר לאמור בחוזה, וההשלכות על קיום החוזה, לא ניתן להוסיף סעיף הפוטר מאחריות.

8. סעיף העוסק בביצוע שינויים במושכר ע"י השוכר ובהסכמת המשכיר, והמחויבות לביצוע תיקונים כולל קיזוז עלות התיקון מדמי השכירות.

9. משיב מה יהיה אם השוכר נשאר במושכר לאחר תם תקופת השכירות ומבלי שהוסכם על תקופה נוספת, מאפשר לכל אחד מהצדדים לסיים את תקופת השכירות בהודעה בזמן סביר.


החוק שונה רבות מההצעה החוק הראשונית ורוכך. למרות זאת כעת הוא מסדיר מספר נושאים שלא היו מוסדרים כהוגן.


חשוב לציין ! התשובה הניתנת כאן הינה כללית ואינה מהווה תחליף להתייעצות עם עו"ד במקרה פרטי.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.