1 דקות קריאה

הפסקה לעובד במהלך משמרת. 

האם יש חובה למעסיק לתת הפסקה לעובד במהלך המשמרת ? 

החוק מחייב לתת ל"עובד כפיים" הפסקה של שלוש רבעי השעה ביום עבודה, כאשר יש חובה לתת הפסקה אחת של לפחות חצי שעה ברצף. 

מי הוא "עובד כפיים" ? 

על פי המחוקק לא ניתן לקבוע הגדרה חד משמעית לביטוי "עובד כפיים" , אולם הפסיקה הגדירה מקצועות שאינם בהגדרה והן: עבודה פקידותית-מנהלתית, עבודה כטכנאי הדרכות והתקנות למוצרי אלקטרוניקה, עבודה כטכנאי אלקטרוניקה, עבודות ניקיון וסיעוד, עובדי חינוך. מכאן ניתן להניח שכל עבודה של יצור ותעשיה ועבודות פיזיות, יוגדרו כך. מה עם מי 

שאינו "עובד כפיים" ? 

הזכאות להפסקה למי שאינו מוגדר כעובד כפיים הינה אך ורק אם הם מועסקים מעל 8 שעות בשבוע עבודה של ששה ימים בשבוע או מעל ל-9 שעות בשבוע עבודה של חמישה ימים. 

האם ההפסקה על חשבון העובד או המעסיק ? 

תלוי, אם העובד רשאי לעזוב את שטח העבודה לכל מקום, הרי שזה על חשבונו. אם המעסיק מחייב את העובד בזמן ההפסקה להישאר זמין לקריאה בסמוך למקום העבודה, הזמן יהיה על חשבון המעסיק. 

האם ניתן לחייב העובד לצאת להפסקה ? 

התשובה היא כן, המעסיק יכול לחייב את עובד במשרה מלאה, להפסקה של עד 3 שעות ביום. שעות אלו אינם משולמות (בתנאי שהוא רשאי לעזוב את מקום העבודה) כמובן שיש לציין מראש בתנאי העסקה את נושא ההפסקות במהלך המשמרת, בהתאם להחלטת המעסיק. חשוב לזכור ! להקפיד שהעובד יחתים כרטיס נוכחות ביציאה ובכניסה מההפסקה. 

מה עם הפסקה להתפנות ? 

יציאה מעבודה לצורך התפנות לשירותים אינה נחשבת כזמן הפסקה. 

מה עם הפסקה לתפילות ? 

מתן הפסקה לתפילות הינה חובה יכולה להיות בזמן ההפסקה, אולם תלויה גם בשעות העבודה וביכולת העובד להתפלל שלו בשעות המשמרת.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.